Quay về
YASASHI YURI
TênYASASHI YURI
Tư chấtkkk
Phe pháiVạn Tự Cốc
Vai tròPháp Sư
Ưu điểm[Khống Chế] [Cộng Dồn Tấn Công]

ĐANG CẬP NHẬT