Quay về
KING SHINOBI
TênKING SHINOBI
Tư chấtkkk
Phe pháiCác Mệnh Đoàn
Vai tròSát Thủ
Ưu điểm[ST Rộng] [Bạo] [Cuồng Nộ]

ĐANG CẬP NHẬT