Quay về
JUNI ROSOKU
TênJUNI ROSOKU
Tư chấtkkk
Phe pháiCác Mệnh Đoàn
Vai tròXạ Thủ
Ưu điểm[Điểm Sát] [Liên Kích] [Xạ Thủ]

ĐANG CẬP NHẬT