Quay về
HOSHI
TênHOSHI
Tư chấtkkk
Phe pháiCác Mệnh Đoàn
Vai tròĐấu Sĩ
Ưu điểm[ST Rộng] [Khiên] [Vô Địch] [Kháng]

ĐANG CẬP NHẬT