Quay về
GENSOJI
TênGENSOJI
Tư chấtkkk
Phe pháiVạn Tự Cốc
Vai tròPháp Sư
Ưu điểm[ST Rộng] [Trừ Năng Lượng] [Tăng ST Phù Ấn]

ĐANG CẬP NHẬT