Quay về
SHINJI
TênSHINJI
Tư chấtsss
Phe pháiLưu Mang Xã
Vai tròSát Thủ
Ưu điểm[Điểm Sát] [Áp Chế] [Phá Giáp]


ĐANG CẬP NHẬT

Táng Nguyệt Chuỷ: truyền thừa Hoàng Tuyền Ảnh, sắc bén vô cùng, đâm thủng hồng trần hoá cốt