Quay về
GIN
TênGIN
Tư chấtsss
Phe pháiLưu Mang Xã
Vai tròSát Thủ
Ưu điểm[ST Rộng] [Bạo Liên Kích]

ĐANG CẬP NHẬT


Long Tích: từ một bộ phận trên thân thể Thượng Cổ Cự Long, sức mạnh có thể xuyên qua tất cả hộ giáp