Quay về
KURIMA
TênKURIMA
Tư chấtsss
Phe pháiCác Mệnh Đoàn
Vai tròXạ Thủ
Ưu điểm[Điểm Sát] [ST Bạo Cao] [Thêm ST Bạo]

"Là con gái của tộc trưởng thị tộc Bạch Cốt ở phương bắc, thủ lĩnh đời thứ 7 được Bạch Cốt Thị Tộc Trưởng ủy thác để cô ở lại Vạn Tự Cốc tu hành. Giỏi dùng cung tên, mũi tên mang sức mạnh băng khí, đặc biệt có một cây cung làm từ xương của con thú lớn trên nguồn băng, chính là thần khí của tộc Bạch Cốt Thị – Băng Nguyên Chi Nộ
   
Trước khi Kikotsu bị tộc Bạch Cốt Thị trục xuất, Kurima đã hết lòng chăm sóc cho ông ta, Kikotsu rất biết ơn cô, trong “đêm đó” đã không màng tính mạng tới cứu giúp Kurima thoát khỏi vòng vây bọn ám sát.
Do tình nghĩa thầy trò với thủ lĩnh đời thứ 7, Kurima tự nguyện gia nhập đoàn báo thù Vạn Tự Cốc thề sẽ tìm ra chân tướng kẻ đứng sau để báo thù cho sư phụ.
Sau khi biết Hoàng Đình là kẻ đứng sau sự việc, Kurima quyết định phát động sức mạnh toàn thị tộc cùng Vạn Tự Cốc lật đổ Hoàng Đình. Đây không chỉ là mối thù riêng mà còn vì Hoàng Đình là kẻ thù lớn nhất của Bạch Cốt Thị."

Cung Táng Nhật: một trong hai thần khí của tộc Bạch Cốt, thần cung Tán Nhật toả ra khí cực hàn, có thể dập tắt tất cả khí nóng