Quay về
NEPU KAIO
TênNEPU KAIO
Tư chấtsss
Phe pháiCác Mệnh Đoàn
Vai tròHộ Vệ
Ưu điểm[Thủ] [Siêu Hồi Phục]

"Nepu Kaio thống trị toàn lục đạo hải vực, 6 đại đảo chủ nghe lời Nepu Kaio răm rắp, trung thành tuyệt đối. Và không có ai biết trên trên hòn đảo ở phía cuối lục đạo hải vực có gì, bởi tất cả những kẻ dám vượt qua biên giới lục đạo đều phải trả giá bằng sinh mạng.
Theo lời tiên tri của tàn dư nhẫn thủ cổ đại, sự phục sinh của vị thần thế giới có mối quan hệ then chốt với cánh cổng lục đạo. Chỉ khi các vị thần phục sinh thì thế giới mới không còn tranh chấp. Cổng hồi sinh – cổng lục đạo phục sinh các vị thần đại địa, chỉ cần có người nguyện đặt tế phẩm đầy đủ trước cổng lục đạo thì đều có thể phục hồi tính mạng cho bất kỳ ai đã chết hoặc biến mất. Tế phẩm để phục sinh các vị thần đại địa đã được xác định là 5 vị đại huyễn thần đương thời và 2 vị đại huyễn thần siêu mạnh của bóng tối và ánh sáng. Sự tranh chấp giữa các thế lực lớn chính là để hiện thực hóa sự mở đầu của lời tiên tri.
   Nepu Kaio không biết ai đã lãnh đạo kế hoạch phục sinh lần này, nhưng mấy trăm năm trước, Nepu Kaio đã thề trước thần rằng sẽ luôn trấn thủ cổng lục đạo, không cho phép bất kỳ ai đến gần."

Hải Hao: đã từng là vinh quang, bị niêm phong ở biển sâu đã hàng trăm năm nay