Tin tức

TRANG BỊ ĐỎ

Sakura tới rồi đây!
Một trong những tính năng hấp dẫn nhất hiện tại, đó chính là Trang Bị Đỏ. Sự thay đổi về màu sắc, thuộc tính, chỉ số càng giúp cho Tướng mặc vào gia tăng sức mạnh. Tất nhiên để kiếm được những siêu phẩm đó không phải là dễ. Vậy nên, Sakura sẽ hướng dẫn cho các Lãnh Chúa về phần này nhé!!!

TÍNH NĂNG TRANG BỊ ĐỎ
Trang Bị Đỏ hiện tại được chia thành 3 loại chính: Thường, Bất Diệt, Truyền Thế

NGtrangbi15

Có 4 dòng thuộc tính cơ bản

NGtrangbi16

Có 5 dòng thuộc tính cơ bản

NGtrangbi17

Có 6 dòng thuộc tính cơ bản


SỞ HỮU:

Các Lãnh Chúa có thể sở hữu Trang Bị Đỏ bằng những cách sau:

- THÁP BÍ THUẬT: đạt tầng nhất định sẽ nhận được.

NGtrangbi18

Leo tháp càng cao để nhận càng nhiều Trang Bị ĐỏNGtrangbi18

- ĐÚC TRANG BỊ: Trang Bị Đỏ được đúc lên từ Trang Bị Cam (vào phần Trang Bị để đúc)

Từ Đỏ sẽ đúc dần lên Bất Diệt và Truyền Thế (nguyên liệu có thể kiếm từ Event, Shop)

NGtrangbi19

Trang Bị Cam trước khi đúc

NGtrangbi20

Thành phẩm hoàn hảo

TẨY LUYỆN:

Trang Bị Đỏ có thể tẩy luyện thuộc tính cơ bản như Hồn Khí. Lãnh Chúa dùng Đá Thiên Diệu đổi ở Tiệm Báu Vật để tẩy luyện.

NGtrangbi21

Nhân phẩm cao có thể tẩy hết dòng đỏ thì ngon!!!

Nhắc nhỏ: đeo 1 Trang Bị Đỏ được cộng điểm tương đương đeo từ 2~4 Trang Bị Cam.

Chúc các Lãnh Chúa có một chuyến phiêu lưu thú vị cùng Nhẫn Giả Mobile!