Tin tức

THÔNG BÁO GỘP SERVER

Lãnh Chúa Thân Mến!

BQT xin thông báo tiến hành bảo trì gộp server Nhẫn Giả Mobile, thông tin chi tiết như sau:

BẢO TRÌ GỘP SERVER

barrier-man

Phạm vi bảo trì: Toàn bộ các máy chủ

Thời gian dự kiến: 00:15 đến 02:15 ngày 011/01/2021

Nội dung: Gộp các Server sau:

- (S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33, S34, S35, S36) => S27

Lưu ý:

- Trong thời gian bảo trì, Lãnh Chúa không thể đăng nhập vào Game

- Lãnh Chúa vui lòng hạn chế nạp thẻ trong thời gian bảo trì để tránh phát sinh lỗi không mong muốn.

- Thời gian bảo trì có thể hoàn tất sớm hoặc muộn hơn dự kiến.

- Quà bảo trì sẽ được phát qua thư sau khi bảo trì kết thúc.