Sự kiện

VUI ĐỔ XÍ NGẦU


VUI ĐỔ XÍ NGẦU

NGxingau01

icon Vui Đổ Xí Ngầu

Thời gian: 3 ngày từ khi mở server

1. VUI ĐỔ XÍ NGẦU

Bà chủ tửu quán Saiko sẽ mang đến các Lãnh Chúa một trò chơi, đó là đổ xí ngầu. Nhưng điều đặc biệt ở đây là gì?

Trong 2 ngày đầu, mỗi ngày sẽ được đổ 1 số, ngày 3 sẽ nhận được tích số của 2 điểm số. Nếu Lãnh Chúa chưa ưng với số mình đã chọn, có thể dùng KC để đổ lại. Mách nhỏ Lãnh Chúa, số càng cao thì phần quà ngày 3 nhận càng nhiều nè!!!

Lãnh Chúa sẽ chọn 1 trong 4 món quà sau:

- 10 bánh Tuyết Hoa Tô - Thượng

- 20 vạn Vàng

- 3 hộp Mảnh Tuyệt Chiêu nhận ngẫu nhiên mảnh Tướng SSS

- 120 Đá Huyễn Thần

NGxingau03