Sự kiện

TÌM LẠI THẦN KHÍ


TÌM LẠI THẦN KHÍ

NGthankhi01

icon Tìm Lại Thần Khí

Thời gian: 7 ngày từ khi mở server

1. TÌM LẠI THẦN KHÍ

Thế giới Nhẫn Giả tồn tại 2 món bảo vật mang sức mạnh từ thời hỗn mang: Thượng Cổ Thần Khí Thiên Vân Kiếm và Thần Đạo Bí Bảo Bát Chỉ Kính. Vì sức mạnh quá khủng khiếp, nên 2 bảo vật này được các thế lực đồng ý sẽ phong ấn và được Vĩ Thú Viễn Cổ canh giữ. Nhưng không may vào đêm định mệnh đó, phản đồ Hoàng Đình vì cám dỗ trước thứ sức mạnh đó đã đem theo Thiên Vân Kiếm trốn thoát. Vì vậy, các Lãnh Chúa hãy truy tìm và thu thập

NGthankhi03

Các Lãnh Chúa đạt cấp chỉ định sẽ khiêu chiến Quái. Sau khi vượt hết Quái và đạt cấp 50 sẽ đủ điều kiện khiêu chiến Thủ Lĩnh Phản Đồ, kẻ đang giữ thần khí Thiên Vân Kiếm.


NGthankhi04

Phần thần và viên Thiên Tùng Kiếm Hồn dùng kích hoạt Thần Khí


NGthankhi05

Lãnh Chúa có thể dùng KC để nâng cấp Thần Khí Thiên Vân Kiếm sẽ nhận được nhiều chỉ số sức mạnh