Sự kiện

QUỸ TRƯỞNG THÀNH


QUỸ TRƯỞNG THÀNH

NGquytruongthanh01

Icon Quỹ Trưởng Thành


1. QUỸ HÀO SẢNG

Chỉ với 196NC, các Lãnh Chúa sẽ sở hữu ngay Quỹ Hào Sàng khuyến mãi lên đến 37 lần với tổng giá trị 40.000KC, ngoài ra khi mua xong sẽ nhận ngay 980KC

Quỹ bao gồm những gì?

- hàng ngàn KC tha hồ cho Lãnh Chúa tiêu thả ga

- 90 hộp mảnh tướng SSS chọn

- 40 mảnh vạn năng KKK để nâng sao tướng

- hộp trang bị tím và trang bị cam ngẫu nhiên

NGquytruongthanh02


2. QUỸ VINH DỰ

Chỉ với 256NC, các Lãnh Chúa sẽ sở hữu ngay Quỹ Vinh Dự khuyến mãi lên đến 40 lần với tổng giá trị 60.000KC, ngoài ra khi mua xong sẽ nhận ngay 1.280KC

Quỹ bao gồm những gì?

- hàng ngàn KC tha hồ cho Lãnh Chúa tiêu thả ga

- 250 hộp mảnh tướng SSS Mạnh chọn

- 30 mảnh tướng đỏ KKK Jaganoto

- 30 Ngọc Huyễn Thần để tăng bậc Huyễn Thần

NGquytruongthanh03


3. QUỸ CHÍ TÔN

Chỉ với 656NC, các Lãnh Chúa sẽ sở hữu ngay Quỹ Chí Tôn khuyến mãi lên đến 30 lần với tổng giá trị 110.000KC, ngoài ra khi mua xong sẽ nhận ngay 3.280KC

Quỹ bao gồm những gì?

- hàng ngàn KC tha hồ cho Lãnh Chúa tiêu thả ga

- 50 hộp mảnh tướng SSS Mạnh chọn

- 130 mảnh tướng đỏ KKK Jaganoto

- 130 mảnh vạn năng KKK để nâng sao tướng

40 Ngọc Huyễn Thần để tăng bậc Huyễn Thần

NGquytruongthanh04


4. PHÚC LỢI TOÀN SERVER

Chỉ cần Server có càng nhiều người sở hữu 3 loại Quỹ trên, các Lãnh Chúa sẽ nhận càng nhiều phúc lợi trong phần Quỹ Siêu Hời này ạ

NGquytruongthanh05


Chúc các Lãnh Chúa có một chuyến phiêu lưu thú vị cùng Nhẫn Giả Mobile!