Sự kiện

QUÀ NẠP LẦN ĐẦU


QUÀ NẠP LẦN ĐẦU

NGnaplandau01

icon Quà Nạp Lần Đầu

1. QUÀ NẠP LẦN ĐẦU

Chỉ cần tiêu lần đầu 12NC được tặng ngay tướng SSS Mitama Siêu liên kích, đồng thời nhận quà liên tục trong 3 ngày.

NGnaplandau24

Ngày 1


Tướng SSS Mitama - Siêu Liên Kích

NGnaplandau03

Tuyết Hoa Tô Thượng x 10

NGnaplandau04

Vàng x 100.000

NGnaplandau05

Quặng Hắc Thiết x 1.000

NGnaplandau06

Ngày 2

Kim Cương x 100

NGnaplandau07

Vé triệu hồi Truyền Thuyết x 1

NGnaplandau08

Vàng x 100.000

NGnaplandau09

Quặng Hắc Thiết x 1.000

NGnaplandau10

Ngày 3

Kim Cương x 100

NGnaplandau07

Vé triệu hồi Truyền Thuyết x 1

NGnaplandau08

Vàng x 100.000

NGnaplandau09

Quặng Hắc Thiết x 1.000

NGnaplandau10

2. TIÊU TÍCH LUỸ 60NC

Chỉ cần tích nạp 100.000 VNĐ sẽ được tặng Bộ trang bị Lôi Đình, kích hoạt hiệu quả Bộ, tăng mạnh sát thương

NGnaplandau13

Mảnh tướng SSS Mitama x 30

NGnaplandau14

Trang bị Lôi Đình (Thiên)

NGnaplandau15

Trang bị Lôi Đình (Nhân)

NGnaplandau16

Trang bị Lôi Đình (Thú)

NGnaplandau17

Trang bị Lôi Đình (Ma)

NGnaplandau18

3. TIÊU TÍCH LUỸ 196NC

Chỉ cần tích tiêu 196NC sẽ được tặng ngay siêu tướng SSS Mitama 3 sao cực mạnh, ngoại trang Mitama Hoàng Kim, khung Avatar Danh Sĩ

NGnaplandau25

Ngoại trang Mitami Hoàng Kim

NGnaplandau20

Khung Avatar Danh Sĩ

NGnaplandau21

Mảnh tướng SSS Mitama x 150

NGnaplandau22

Vàng x 100.000

NGnaplandau23