Sự kiện

QUÀ ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY


QUÀ ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY

NGqua7ngay00

icon Quà đăng nhập 7 ngày

Chỉ cần các Lãnh Chúa đăng nhập mỗi ngày thì đều có thể nhận được các vật phẩm giá trị, như vô số KC và siêu tướng SSS Kuren Ryusei với bộ kỹ năng Công quần thể, đặc biệt ngày 7 sẽ nhận Skin truyền thuyết Du Hiệp.

NGqua7ngay02

CHI TIẾT QUÀ TẶNG

NGÀY 1

NGqua7ngay05

Kim Cương x 300
NGÀY 2

NGqua7ngay03

Tướng SSS Kuren Ryusei
NGÀY 3

NGqua7ngay04

30 mảnh Tướng SSS Kuren Ryusei nâng cấp 2 sao
NGÀY 4

NGqua7ngay05

Kim Cương x 300
NGÀY 5

NGqua7ngay06

60 mảnh Tướng SSS Kuren Ryusei nâng cấp 3 sao
NGÀY 6

NGqua7ngay07

60 mảnh Hồn Khí Thần Hoả dành riêng cho Tướng SSS Kuren Ryusei
NGÀY 7

NGqua7ngay08

Hộp Skin truyền thuyết Du Hiệp dành riêng cho Tướng SSS Kuren Ryusei