Sự kiện

CẦU NGUYỆN CÁC


CẦU NGUYỆN CÁC

NGcaunguyencac01

icon Cầu Nguyện Các

Thời gian: 3 ngày từ khi mở server

1. CẦU NGUYỆN CÁC

Đây là sự kiện đúng như cái tên, cầu nguyện là đạt được điều mình muốn. Chỉ cần hoàn thành 1 nhiệm vụ ngày sẽ nhận được 1 lần chọn quà, tối đa Lãnh Chúa sẽ được 8 lần chọn.

NGcaunguyencac02


Sau khi chọn quà, sang hôm sau thì các Lãnh Chúa sẽ nhận được quà cầu nguyện. Lãnh Chúa có thể tích luỹ tiêu 60NC để được x2 quà cầu nguyện

Lưu ý: tích luỹ tiêu 60NC trước khi nhận mới được tính x2

NGcaunguyencac03


Sau khi tích luỹ cầu nguyện được 24 lần (tương ứng 8 lần trong 3 ngày), các Lãnh Chúa sẽ nhận được quà tích luỹ là 10 Vé triệu hồi truyền thuyết